Pepatah Petitih Minangkabau

Pepatah Petitih Minangkabau Bagian 2

Ka mudiak sahantak gala ka hilia sarangkuah dayuang sakato lahia jo batin sasuai muluik jo hati Ke mudik sehentak galah ke hilir serangkuh dayung satu kata lahir dengan batin sesuai mulut dengan hati Adat dipakai baru kain dipakai usang bacupak sapanjang batuang baadat sapanjang jalan Adat dipakai baru kain dipakai usang bercupak sepanjang bambu beradat sepanjang jalan Labuah luruih jalannyo pasa labuah luruih nan ka ditampuah jalan pasa nan ka dituruik Jalan besar lurus dan jalannya jelas jalan besar lurus yang ditempuh jalan jelas yang dituruti Duduak mampunyoi pamainan Tagak mampunyoi parintang Duduk mempunyai permaianan Tegak mempunyai perintang (waktu) Sia marunduak sia bungkuak Sia malompek sia patah Siapa yang lebih berkehendak… Baca KelanjutannyaPepatah Petitih Minangkabau Bagian 2

Pepatah Petitih Minangkabau Bagian 1

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah syarak mangato, adat mamakai camin nan indak kabua palito nan indak padam Adat bersendikan agama, agama bersendikan Kitabullah, agama mengatakan adat memakai, cermin yang tidak kabur, pelita yang tidak padam Gadang jaan malendo panjang jaan malindih. Besar jangan melanda panjang jangan melindih Barek samo dipikua ringan samo dijinjiang ka bukik samo mandaki ka lurah samo manurun tatungkui samo makan tanah tatilantang samo minum ambun ka mudiak saantak galah ka hilia sarangkuah dayuang maelo karajo jo usao mairik parang jo barani Berat sama dipikul ringan sama dijinjing ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun tertelungkup sama makan tanah tertelentang sama minum embun ke mudik sehentak… Baca KelanjutannyaPepatah Petitih Minangkabau Bagian 1