Pepatah Petitih Minangkabau Bagian 2

Ka mudiak sahantak gala ka hilia sarangkuah dayuang sakato lahia jo batin sasuai muluik jo hati Ke mudik sehentak galah ke hilir serangkuh dayung satu kata lahir dengan batin sesuai mulut dengan hati Adat dipakai baru kain dipakai usang bacupak sapanjang batuang baadat sapanjang jalan Adat dipakai baru kain dipakai usang bercupak sepanjang bambu beradat sepanjang jalan Labuah luruih jalannyo pasa labuah luruih nan ka ditampuah jalan pasa nan ka dituruik Jalan besar lurus dan jalannya jelas jalan besar lurus yang ditempuh jalan jelas yang dituruti Duduak mampunyoi pamainan Tagak mampunyoi parintang Duduk mempunyai permaianan Tegak mempunyai perintang (waktu) Sia marunduak sia bungkuak Sia malompek sia patah Siapa yang lebih berkehendak Tentulah dia yang harus mengalah

Pepatah Petitih Minangkabau Bagian 1

Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah syarak mangato, adat mamakai camin nan indak kabua palito nan indak padam Adat bersendikan agama, agama bersendikan Kitabullah, agama mengatakan adat memakai, cermin yang tidak kabur, pelita yang tidak padam Gadang jaan malendo panjang jaan malindih. Besar jangan melanda panjang jangan melindih Barek samo dipikua ringan samo dijinjiang ka bukik samo mandaki ka lurah samo manurun tatungkui samo makan tanah tatilantang samo minum ambun ka mudiak saantak galah ka hilia sarangkuah dayuang maelo karajo jo usao mairik parang jo barani Berat sama dipikul ringan sama dijinjing ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun tertelungkup sama makan tanah tertelentang sama minum embun ke mudik sehentak galah ke hilir serangkuh dayung menghela kerja dengan usaha menghela perang dengan berani Budi jan tajua, paham jan tagadai nan kayo iyolah kayo di budi nan mulieh ilyolah mulieh di basa Budi jangan terjual paham jangan tergadai yang kaya ialah budi yang mulia ialah basa-basi Condong mato ka nan rancak condong salero ka nan lamak rancak di awak katuju di urang Condong mata pada yang bagus condong selera pada ...

Beberapa Koleksi Pakaian Pengantin Minangkabau & Pelaminan Minang

Pakaian pelaminan pengantin minangkabau berkerudung jilbab gaya koto gadang
Pakaian pelaminan pengantin minangkabau sunting emas
Pakaian putih pengantin minangkabau akad nikah
Pakaian oranye pengantin Minangkabau pelaminan
Pakaian pelaminan pengantin minangkabau tanduk
Tanduk ameh baju bintang pelaminan penganting minangkabau
Tanduk ameh pelaminan penganting minangkabau

KINI KAMI HADIR DI FACEBOOK

Pepatah Petitih Lain Minangkabau