Pepatah Petitih Minangkabau Bagian 2

Ka mudiak sahantak gala
ka hilia sarangkuah dayuang
sakato lahia jo batin
sasuai muluik jo hati

Ke mudik sehentak galah
ke hilir serangkuh dayung
satu kata lahir dengan batin
sesuai mulut dengan hati

Adat dipakai baru
kain dipakai usang
bacupak sapanjang batuang
baadat sapanjang jalan

Adat dipakai baru
kain dipakai usang
bercupak sepanjang bambu
beradat sepanjang jalan

Labuah luruih jalannyo pasa
labuah luruih nan ka ditampuah
jalan pasa nan ka dituruik

Jalan besar lurus dan jalannya jelas
jalan besar lurus yang ditempuh
jalan jelas yang dituruti

Duduak mampunyoi pamainan
Tagak mampunyoi parintang

Duduk mempunyai permaianan
Tegak mempunyai perintang (waktu)

Sia marunduak sia bungkuak
Sia malompek sia patah

Siapa yang lebih berkehendak
Tentulah dia yang harus mengalah